Pastoorswal 7,
5866 BV, Swolgen
+31(0)6-29132684
ma-vr , 08.00 - 17.00
info@vanberlo-administratie.nl

Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Van Berlo Administratie en Advies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Geert van Berlo
Onderneming: Van Berlo Administratie en Advies
Bezoekadres: Pastoorswal 7
5866 BV Swolgen
Nederland

E-mail: info@vanberlo-administratie.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 29132684
KvK-nummer: 14109462

Van Berlo Administratie en Advies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Van Berlo Administratie en Advies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Van Berlo Administratie en Advies is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Van Berlo Administratie en Advies, waaronder www.vanberlo-administratie.nl.

Van Berlo Administratie en Advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Van Berlo Administratie en Advies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Van Berlo Administratie en Advies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Van Berlo Administratie en Advies om de overeenkomst uit te voeren.

Van Berlo Administratie en Advies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Van Berlo Administratie en Advies altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Van Berlo Administratie en Advies kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, paspoort- of ID-nummer, Iban, burgerservicenummer en alle andere gegevens die nodig zijn voor het opmaken van fiscale aangiftes inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting;

2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;

3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

4) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Van Berlo Administratie en Advies altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@vanberlo-administratie.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

4) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Van Berlo Administratie en Advies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Van Berlo Administratie en Advies, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.