Pastoorswal 7,
5866 BV, Swolgen
+31(0)6-29132684
ma-vr , 08.00 - 17.00
info@vanberlo-administratie.nl

Ondernemersaftrek en het urencriterium binnen het zelfstandig ondernemerschap.

Indien u overweegt een onderneming op te gaan zetten, dan kan dit fiscaal gunstig uitpakken. De overheid probeert o.a. op deze wijze het vrije ondernemerschap te stimuleren.
Om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen moet u door de belastingdienst als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt. Hierbij worden verscheidene criteria gehanteerd. Allereerst is het zo dat je door de belastingdienst als zelfstandig ondernemer moet zijn aangemerkt om gebruik te kunnen maken van een aantal ondernemersfaciliteiten.

Criteria die hierbij o.a. gehanteerd worden zijn:

 • Is er een organisatie van arbeid en kapitaal
 • Is er winstperspectief/winststreven
 • Het aantal opdrachtgevers
 • Wijze van presentatie naar buiten
 • Omvang van investeringen
 • Omvang van de werkzaamheden en omzet

Voor zzp’ers kan het ook van belang zijn om hun fiscale status te toetsen aan de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

Fiscale Ondernemingsfaciliteiten

Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap dan bestaat de mogelijkheid dat je in aanmerking komt voor een aantal ondernemingsfaciliteiten. Deze ondernemingsfaciliteiten zijn extra aftrekposten op de winst uit onderneming en het benutten hiervan leidt direct tot belastingbesparing.

De belangrijkste faciliteiten zijn:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Mkb vrijstelling
 • Investeringsaftrek
 • Fiscale oudedagsreserve
 • Stakingsaftrek

De investeringsaftrek, MKB vrijstelling en de stakingsaftrek zijn altijd te benutten als je kwalificeert als zelfstandig ondernemer.

Het urencriterium

De zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, zijn te benutten door ondernemers die voldoen aan het z.g.n. urencriterium. (Dit geldt trouwens ook voor de F.O.R.) Het urencriterium is geen vereiste voor het zelfstandig ondernemerschap, maar geeft wel recht op de ondernemersaftrekken zoals de zelfstandigenaftrek.

Wat houdt het zo belangrijke urencriterium precies in?

 • De ondernemer moet minimaal 1225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van zijn onderneming.
 • De ondernemer moet meer dan 50% van zijn totale arbeidstijd aan zijn onderneming besteden.

Voor startende ondernemers geldt evenwel een lichter criterium. Als je in 5 voorgaande jaren geen ondernemer was dan geldt de eis dat meer dan 50% van de werkzame uren aan de onderneming moet zijn besteed niet.

Als tijd die in beslag wordt genomen door het drijven van de onderneming, geldt alle tijd besteed aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op zakelijke belangen van de onderneming. De bespreking met de boekhouder, cursussen en opleidingen voor de
vakbekwaamheid, reistijd woon-werkverkeer. Allemaal uren die meetellen om de 1225 uren op jaarbasis te halen. Ook als u werkzaamheden werden onderbroken door zwangerschap dan mag u de uren die u normaal gesproken gemaakt had toch meetellen.

Let op: Beginnende ondernemers kunnen gedurende 3 jaar een verhoging van de zelfstandigenaftrek krijgen. Het is echter wel zo dat ook gedurende een startjaar het urencriterium (1225) gehaald moet worden, ook al heeft de start van de onderneming op b.v. 1
juli van het jaar plaatsgevonden. Dan betekent het dat de 1225 uur aantoonbaar in een half jaar gemaakt moeten zijn. N.b. met ingang van 1 januari 2007 geldt dat een ondernemer die een onderneming start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de startersaftrek aan een verlaagd urencriterium van 800 uren hoeft te voldoen.

De MKB-vrijstelling geldt voor de ondernemer die Winst uit Onderneming geniet . De vrijstelling bedraagt 14% van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek.

Tip: Om je te kunnen beroepen op de ondernemersaftrekken moet het aantal gewerkte uren binnen je onderneming aantoonbaar zijn en aannemelijk gemaakt kunnen worden. Het is daarom belangrijk om een goede urenregistratie bij te houden.

Mocht je over bovenstaande meer informatie willen hebben of heb je nog vragen wend je dan gerust tot mij.
Ik help je graag verder.