Pastoorswal 7,
5866 BV, Swolgen
+31(0)6-29132684
ma-vr , 08.00 - 17.00
info@vanberlo-administratie.nl

Kleine ondernemingsregeling BTW (K.O. regeling btw)

De Belastingdienst gaat de KOR, beter bekend als de kleine ondernemersregeling, aanpassen per 1 januari 2020. Belangrijk om te weten is dat ondernemers die in de start van het nieuwe jaar gebruik willen maken van de regeling dit vóór 20 november 2019 moeten doorgeven bij de Belastingdienst. Tijd om je te verdiepen in de nieuwe KOR!

Wat houdt de huidige KOR in?

De kleine ondernemersregeling is in het leven geroepen om ondernemers die relatief weinig omzet draaien een steuntje in de rug te geven. Zij kunnen in aanmerking komen voor korting of kwijtschelding van de te betalen omzetbelasting (btw). De grens lag hierbij op €1.883,-. Indien de ondernemer maximaal €1.883,- aan btw betaalde in 2019, dan kwam hij/zij in aanmerking voor een korting op de btw. Deze berekening wordt dus achteraf gemaakt. De ondernemer doet gewoon btw-aangifte en kan dus ook de btw factureren én terugvragen.

KOR: wat verandert er per 1 januari 2020?

Behoorlijk wat! Vanaf 01-01-2020 dient de ondernemer vooraf aan te geven of hij/zij gebruik wil maken van de regeling, vóór de start van het btw-tijdvak dus. De nieuwe regeling kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
Verder gaat de ondernemer deelname aan voor een periode van minimaal 3 jaar. Onder de nieuwe KOR krijgt de ondernemer vrijstelling van de btw indien hij/zij jaarlijks niet meer dan €20.000,- omzet. Let op: er wordt dus niet meer gekeken naar de af te dragen btw, maar naar de totale omzet.
De huidige KOR is alleen toepasbaar voor natuurlijke personen (denk aan zzp’ers en vof’s), maar de nieuwe regeling is óók toepasbaar voor rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en bv’s.
In de nieuwe KOR ontvangen ondernemers gehele vrijstelling van de btw en daarmee ook van hun administratieve plichten. Zij hoeven in principe géén btw-aangifte meer te doen en kunnen dus ook geen btw factureren of terugvragen.

Wanneer is de nieuwe KOR interessant voor ondernemers?

Er zijn een aantal factoren die meewegen in de beslissing om wel of niet deel te nemen aan de nieuwe KOR. Zo kan het voor een kleine ondernemer die jaarlijks btw moet betalen wel interessant zijn, maar voor ondernemers die jaarlijks btw terugkrijgen of die veel investeringen doen, juist weer niet.
Voor ondernemers die veel zakendoen met particulieren, ofwel klanten die geen btw kunnen terugvragen, kan de regeling wél interessant zijn. De ondernemer hoeft immers geen btw meer te factureren, wat de prijs voor particuliere klanten aanzienlijk verlaagd. Daarnaast vervalt de administratieve verplichting t.a.v. de btw, wat betekent dat deelnemende ondernemers extra tijd kunnen besteden aan bijvoorbeeld acquisitie of branding.

Hoe kunnen ondernemers gebruik maken van de KOR?

Indien ondernemers gebruik willen maken van de regeling, dienen jullie samen te kijken of hij/zij voldoen aan de voorwaarden:
• De ondernemer is btw-plichtig
• De ondernemer is gevestigd in Nederland
• De ondernemer verwacht een maximale jaaromzet van €20.000,- (voor de komende 3 jaar)
Het is dus van belang om een goede schatting te maken van de omzet. Indien de ondernemer gebruik wenst te maken van de nieuwe KOR, dan dient dit 4-weken vóór het tijdvak waarop de vrijstelling moet ingaan kenbaar gemaakt te worden bij de Belastingdienst. Klik hier om melding KOR te downloaden.

Waar moet je verder op letten?

De nieuwe KOR is een aantrekkelijke regeling voor ondernemers die een stabiele (lage) omzet draaien en hierdoor een realistische schatting kunnen doen voor de komende 3 jaar. Het kan echter gebeuren dat de ondernemer toch meer dan €20.000,- omzet. De ondernemer dient de (verhoogde) omzet door te geven aan de Belastingdienst en de nieuwe KOR deelname wordt hierna direct stopgezet. De ondernemer is vervolgens ook 3 jaar uitgesloten van nieuwe deelname aan de nieuwe KOR. Voor overige bijzonderheden en vrijstellingen verwijzen wij je graag naar de website van de belastingdienst. Nieuwe kleine ondernemingsregeling en wat betekent meedoen met de nieuwe kleine ondernemersregeling