Pastoorswal 7,
5866 BV, Swolgen
+31(0)6-29132684
ma-vr , 08.00 - 17.00
info@vanberlo-administratie.nl

Informatieoverdracht aan Van Berlo administratie en advies

Hieronder treft u richtlijnen aan die u kunt gebruiken om de administratie op zodanige
wijze bij mij aan te leveren, dat deze accuraat en snel te verwerken is. Uiteraard kan zowel digitaal als wel op papier aangeleverd

1. Algemeen/ BTW

Betreft: Toelichting:
Algemeen Goed en volledig aanleveren levert kostenbesparing op.
Over het algemeen zal het zijn dat een administratie per
kwartaal of 1 x per jaar dient te worden aangeleverd.
Van belang is om alle uitgaven goed met bonnen en facturen te onderbouwen en om te zorgen dat de btw op de facturen vermeld staat.
Privé-uitgaven In principe hebben we daar niet meteen belangstelling voor.
Privé-uitgaven mogelijk van belang voor de inkomstenbelasting, vindt u op het volgende blad. Het gemakkelijkst is het om voor het bedrijf een aparte zakelijke rekening te openen, dan zijn privé en zakelijke uitgaven automatisch gescheiden.

 

2. Bank/giro (zakelijke rekening)

Betreft: Toelichting:
Dagafschriften Gelieve alle dagafschriften op volgorde.
Betaalde facturen Deze voegen achter het dagafschrift waarop ze betaald zijn.
Hier worden ook bedoeld de nota’s die gepind zijn (b.v. treinkaartjes/lunchbonnen e.d.)
Privé-uitgaven Als er privé zaken betaald zijn via de zakelijke rekening gelieve dit aan te geven (b.v. markeren met stift)
Eindsaldo Voeg voor de zekerheid een kopie van het eerste afschrift van het nieuwe jaar bij.
Op het einde van het jaar graag ook afschriften (met facturen) bijvoegen waarop nog kosten betaald worden van het voorgaande jaar.
3. Bank/giro (privé rekening)

Betreft: Toelichting:
Algemeen In eerste instantie alleen aan ons te verstrekken indien er “zakelijke” posten tussen zitten.
Begin en eindsaldi Kunnen van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting.
Begin en eindsaldi Kunnen van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting.

 

4. Kas

Betreft: Toelichting:
Algemeen Alle kasuitgaven en ontvangsten dienen netjes in een (digitaal)
kasboek bijgehouden te worden, met aanlevering van bijbehorende bonnen en facturen.
Kostensoorten Indien u geen kasboek bij houdt verzoeken we u de bonnen te sorteren per kostensoort. B.v. kantoorartikelen/lunchkosten.
Kostensoorten Indien u geen kasboek bij houdt verzoeken we u de bonnen te sorteren per kostensoort. B.v. kantoorartikelen/lunchkosten.

 

Totalen Per gesorteerde kostensoort kunt u dan totalen berekenen (met BTW apart vermeld) . Levert u het op deze manier aan, dan kunnen we het na wat controles zo inboeken.
Let op Bij de kas geen pinbetalingen van de zakelijke rekening.

5. Verkoopfacturen

Betreft: Toelichting:
Algemeen Facturen gelieve volledig aan te leveren. (dus ook waar het geld nog niet van ontvangen is). Ze dienen opeenvolgend ge-
nummerd te zijn en te voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

6. Diversen

Auto : Toelichting:
Auto Indien de privé auto voor zakelijke ritten wordt gebruikt gelieve deze ritten vast te leggen. Hierbij dient genoteerd te worden datum, aantal gereden kilometers, bestemming van de rit en het doel van de rit. (Kosten zijn dan voor € 0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekbaar.
Gelieve ook reparatiebonnen en gepinde benzinebonnen bij de administratie voegen (ook indien via priverekening betaald)
Aan de hand van de verhouding zakelijk/prive gereden kilometers kan er naar evenredigheid btw teruggevraagd worden.
Telefoonkosten Gelieve de telefoonrekeningen van de vaste lijn en de mobiele telefoon bij elke aanlevering bij te voegen.
Doorgaans zullen deze kosten een gemengd karakter (zakelijk/privé) hebben. In eerste instantie zullen we de kosten als zakelijk beschouwen met achteraf een correctie voor het privé-gedeelte van deze kosten.
Leningen/contracten Gaarne kopieën van leningen en contracten aan ons verstrekken.

 

Inkomstenbelasting

Betreft: Toelichting:
Algemeen We verzoeken u vriendelijk alle aanslagen (kopie) van de belastingdienst aan ons op te sturen.
Persoonlijke situatie Zijn er veranderingen in de persoonlijke sfeer: verhuizing, samenwonen, scheiding, geboorte van kinderen, dit gelieve aan ons door te geven.
Auto Indien een privé auto ook zakelijk wordt gebruikt dan verzoek ik u een opgave aan ons te overhandigen van de zakelijk gereden kilometers.
Fiscale partner Is er een fiscale partner, dan willen we ook graag de gegevens van deze partner.

 

Box 1

Betreft: Benodigde informatie::
Loon Jaaropgave
Uitkeringen Jaaropgave
A.o. Verzekering Kopie polis en elk jaar een opgave van de betaalde premie (indien deze niet via de zakelijke rekening is betaald).
Lijfrente/koopsom  Kopie polis en elk jaar opgave van betaalde premie.
Eigen woning Opgave WOZ-waarde eigen woning.
Hypotheek Jaaropgave van hypotheekverstrekker. Betreft uitstaande schuld en betaalde rente en kosten. Bij (over)sluiten hypotheek Notariële en andere hypotheekgerelateerde kosten.
Kapitaalverzekering Kopie polis en betaalde premies
Ziektekosten Indien er sprake is van grote uitgaven die niet gedekt worden door verzekering, graag een overzicht van alle ziektekosten

 

Box 3

Betreft: Benodigde informatie::
Algemeen De fiscus wil de hoogte van uw vermogen per begin en het einde van het jaar weten!
Bank/Giro/ Jaaropgaven van financiële instellingen
Spaarrekeningen Jaaropgaven van financiële instellingen
Aandelen/obligaties e.d. Jaaropgaven van financiële instellingen
Kapitaalverzekering Jaaropgaven van financiële instellingen
Onroerende zaken Indien u een tweede huis bezit, dan willen we graag weten wat de waarde daarvan is
Vorderingen Opgave van uitstaande (niet zakelijke) vorderingen
Schulden Jaaropgaven van financiële instelling/ opgave verstrekte
onderhandse lening